BIK – kto sprawdza dane w Biurze Informacji Kredytowej?

BIK, czyli inaczej Biuro Informacji Kredytowej jest to przedsiębiorstwo przetwarzające dane klientów między innymi banków i kas oszczędnościowych. Są one następnie udostępniane instytucjom finansowym w do analizy tzw. historii kredytowej przedsiębiorstw i konsumentów.

Jakie dane posiada BIK i kto z nich korzysta?

Biuro Informacji Kredytowej posiada dane osobowych konsumentów, którzy otrzymali kredyty lub pożyczkę pozabankową i je spłacają, oraz tych którzy ze spłatą zalegają. Dzięki takim informacjom bank, może dokonać dokładnej analizy klienta.  Sprawdzić dokładnie wszelkie pożyczki i kredyty, zarówno te spłacone i niespłacone. Gromadzenie tak wrażliwych danych umożliwia  zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa sektora finansowego państwa. Dzięki danym uzyskiwanym przez Biuro maleje ryzyko wyłudzania kredytów, a także możliwe jest kompleksowe monitorowanie zadłużenia. Dla przeciętnego konsumenta banku dane pochodzące z BIK-u będą ważne w przypadku starania się o kredyt gotówkowy. Pozytywna weryfikacja klienta, na podstawie informacji zamieszczonych w historii kredytowej gromadzonej przez Biuro, pozwala na szybkie i bezproblemowe uzyskanie kredytu gotówkowego.

Osoby, które jednak widnieją w BIK, np. z problemów ze spłatą kredytu, nie otrzymają kredytu w banku. W takiej sytuacji więc mogą zwrócić się o pożyczkę do instytucji pozabankowej, czyli parabanku. W takiej sytuacji warto dowiedzieć się na temat oferty parabanków, jaką są chwilówki.

Kto, oprócz banków, może skorzystać z danych gromadzonych przez Biuro?

Podmioty, które będą upoważnione do korzystania z informacji BIK-u, wymienione są w ustawie o prawie bankowym. Mowa tutaj przede wszystkim o instytucjach ustawowo upoważnionych do wydawania kredytów. Uzyskują one dostęp tylko wtedy, gdy same przekazują szczegółowe dane do BIK-u. W związku z tym podmioty korzystające z danych Biura Informacji Kredytowej stanowią swoistą sieć, której głównym punktem jest właśnie Biuro. Oprócz podmiotów bankowych, do informacji o klientach mogą mieć dostęp także podmioty spoza sektora bankowego. Jednakże w tym przypadku warunkiem koniecznym jest indywidualna zgoda klienta na wykorzystywanie jego danych.