Spłata chwilówki jest niemożliwa? Czas na upadłość konsumencką!

Nie zawsze spłata chwilówki jest możliwa. Owszem, zwykle z tym problemem wiążą się znacznie większe, niespłacone zobowiązania, ale często ich genezą są właśnie niespłacone chwilówki, których koszty lawinowo rosną. Co w takiej sytuacji zrobić?

Czym jest upadłość konsumencka?

Poprzez upadłość konsumencką rozumiemy niezdolność danej osoby do spłaty konkretnego zobowiązania, bądź też ogółu zobowiązań. By ogłosić  upadłość konsumencką sąd musi musi pozytywnie rozpatrzeć złożony wniosku. Stan upadłości oznacza, że to właśnie sąd będzie decydował o spłacie konkretnych długów, bezpośrednio z majątku dłużnika. Proces ten jest zwykle dość skomplikowany i wiąże się najczęściej z upłynnianiem środków trwałych.

By uniknąć tak poważnych problemów finansowych, warto dowiedzieć się jak spłacać chwilówki.

Kto może skorzystać?

Do niedawna z regulacji tych mogły skorzystać wyłącznie niektóre osoby. W przedstawionym wniosku należało potwierdzić, że ów stan, w którym się znalazły, nie jest spowodowany ich winą, lecz np. utratą pracy, aktualnym stanem zdrowia, czy też niezawinioną sytuacją rodzinną. Niejednokrotnie zdarza się, że sąd nie zwraca wierzycielowi pełnej kwoty należności. Jest to spowodowane najczęściej zbyt niską wartością posiadanego przezeń majątku.

Sprawdź również, jak ustawa o chwilówkach chroni pożyczkobiorców.

Jak uniknąć?

Jeśli spłata chwilówki, bądź innych, dodatkowych zobowiązań nie jest aktualnie możliwa, możemy skorzystać z szeregu innych narzędzi, które nam w tym pomogą.

1. Refinansowanie i konsolidacja – istnieje możliwość skonsolidowania kilku pożyczek (również chwilówek) i ich późniejszej spłaty znacznie niższą ratą.

Sprawdź, czy konsolidacja chwilówek, to dobre rozwiązanie na spłatę zadłużenia.

2. Poprawa kondycji finansowej – dodatkowe etaty, nadgodziny czy też płatne zajęcia to tylko niektóre sposoby, by poprawić swoją zdolność finansową i – tym samym – zredukować zobowiązanie.

3. Zmiana przyzwyczajeń – wygenerowanie nawet małych oszczędności pozwala na powolne spłacanie długu. Najważniejsze, by ograniczyć miesięczne wydatki!.

Podsumowując, jeśli spłata chwilówki nie jest możliwa, można skorzystać z tzw. upadłości konsumenckiej. Niestety, nie każdy może z niej skorzystać, choć od 2020 roku regulacje te mają ulec pewnej zmianie na korzyść dłużników.